חולצות צוות טכני מודפסות

על המוצג

הדפס על חולצת צוות בית מלאכה שהודפס במוזיאון המדע בחומר פלסטי PLA במדפסת תלת־ממד.

המוצג מדגים שילוב בין מוצר בייצור סדרתי ובין היכולת של ההדפסה ליצור עליו תוספת אישית ייחודית שאינה משנה את תכונות המוצר המקורי.