תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "https://mada.org.il/" הכולל את תתי שמות המתחם (sub-domains) ("האתר") המופעל על ידי מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים ("המוזיאון").
המוזיאון הוא מוסד לחינוך לא-פורמלי. המוזיאון מציג את המדע כחלק בלתי נפרד מן התרבות המודרנית ומקשר אותו לתופעות מחיי היומיום באמצעות תערוכות בנושאים שונים עם מוצגים אינטראקטיביים ופעילויות מגוונות. אתר המוזיאון מהווה פלטפורמה להצגת תכנים אודות המוזיאון כמו גם פלטפורמה ללימוד תכנים מדעים שונים. 
1. הסכמה לתנאי השימוש באתר
השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים המוצגים בו והמוצרים המוצעים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו, לרבות הפניה לשירותים חיצוניים לשם רכישת כרטיסים כמפורט בהמשך, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של המוזיאון). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באתר מהווה אישור כי הנך לפחות בן 18 שנים.
2. התחייבויות המשתמשים
המוזיאון מעוניין להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:
2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה.
2.2. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר.
2.3. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.
2.4. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את המוזיאון לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
2.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת המזויאון בכתב ומראש.
2.6. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור המוזיאון לכך בכתב ומראש.
2.7. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.
2.8. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.
2.9. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
המוזיאון לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה, העלאה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את המוזיאון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש.
3. הזמנת כרטיסים
3.1. אנחנו משתמשים בשירותיה של חברת "SmartTicket" (להלן: "חברת הכרטיסים") לצורך תפעול האתר לרכישת כרטיסים. בהתאם, ככל שתבחר לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, אתה תופנה לאתר חברת הכרטיסים שהינו חיצוני לאתר המוזיאון (https://mada.smarticket.co.il/?_ga=2.214069969.751138409.1669040161-2093896593.1668325277).
3.2. מובהר כי רכישת הכרטיסים והשימוש באתר חברת הכרטיסים כפוף לתנאי השימוש של האתר הרלוונטי וכי למוזיאון אין שום אחריות על כל מצג המותג באתר חברת הכרטיסים.
3.3. המוזיאון ו/או מי מטעמו, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר חברת הכרטיסים, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) הניתנים במסגרתו.
4. מדיניות פרטיות
המוזיאון מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של המוזיאון הנמצאת בכתובת: [למדיניות הפרטיות]. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.
5. היעדר מצגים
5.1. השימוש שלך באתר ובתכנים המופיעים בו, והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר, התכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה זמין ונגיש בכל עת. המוזיאון אינו מתחייב שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקום, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המוזיאון או אצל מי מספקיו.
5.2. המוזיאון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המוזיאון בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.
5.3. החומרים באתר הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש.
5.4. אם חלה טעות ו/או אם נפגעת מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס יצירת הקשר ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לטפל בבעיה.
6. הגבלת אחריות
המוזיאון ו/או מי מטעמו, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהמוזיאון נקט או נמנע מלנקוט, אף אם המוזיאון או שליחיו או נציגיו ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך.
7. קניין רוחני
7.1. כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של המוזיאון או של צד שלישי, שהרשה למוזיאון להשתמש בו ואין לראות בתכנים ובשירותים המסופקים על ידו כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של המוזיאון או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של המוזיאון. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למוזיאון, שמורים למוזיאון או מי מטעמו. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתו של המוזיאון, מראש ובכתב.
7.2. המוזיאון מכבד את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, והמוזיאון יתייחס ויגיב להודעות בנוגע להפרת זכויות כאמור שיתקבלו בכתובת: mada@mada.org.il.
8. כללי
8.1. המוזיאון יהא רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המוזיאון על פי כל דין.
8.2. המוזיאון שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.
8.3. הנך מתחייב לשפות את המוזיאון, עובדיו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
8.4. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
עודכן לאחרונה: ינואר 2023.