Make It Open

מיזם ביוזמת ובהובלת המוזיאון שזכה בקול קורא של האיחוד האירופי: "בתי ספר בקהילה ובניית שותפויות סביב חינוך מדעי"*.

המיזם נועד לקדם למידת STEM  (Science, Technology, Engineering & Math)בשיתוף הקהילה במטרה להביא לתוצאות הבאות:

  • להעלות את רמת האוריינות המדעית והעניין במדע של תלמידים, תלמידות והוריהם;
  • למצב את בתי הספר במוקד השלומות (Well being) של הקהילה;
  • להנגיש את הגישות הפדגוגיות של MAKE ושל מדע אזרחי לקידום הלמידה בבתי הספר;
  • להקים מִרכזות (Hubs) של בתי ספר המקדמים למידה עם הקהילה ובקהילה (Open Schooling).

 

בבסיס המיזם עומדים ממדי למדה המגדירים Open Schooling:

מה מלמדים? הלמידה מאורגנת סביב נושאי STEM, שמהווים חלק מתוכנית הלימודים תוך התייחסות לחיבור שבין תחומי ה-STEM ותחומי דעת נוספים.

איפה לומדים? הרחבת סביבת הלמידה מעבר לגבולות בית הספר: במרחבי מעבדות MAKE, בחצרות, בפארקים, במוזיאוני המדע, בבית, במפעלים ועוד.

מי מלמד? לא רק המורים מלמדים: מדריכים ממסגרות לא פורמליות, הורים, מומחים מהמגזר העסקי, מהאקדמיה ומארגוני חברה אזרחית, תלמידות ותלמידים בוגרים ועמיתים.

איך לומדים? שילוב של מגוון דרכי הוראה בלתי פורמליות כמו סיורים, סקרים, תחרויות, הדגמות, סדנאות וכו'.

מתי לומדים? גמישות בשעות הלמידה, לא רק בשעות הלימודים בבית הספר.

עם מי לומדים? בית הספר משמש כמרכז למידה בקהילה, למשפחות התלמידים ולחברי קהילה נוספים כמו ילדים, צעירים ומבוגרים.

למה? קידום ערכים כמו הוגנות, רלוונטיות לחיי היומיום ולמידה דרך עשייה.

במסגרת המיזם מפותחים משאבים שונים העומדים לרשות קהילת החינוך:

16 תרחישי למידה, המאופיינים ב:

  • חיבור לקהילה: הקהילה כמשאב וכהזדמנויות ללמידה, כמקור לבעיות אותנטיות ורלוונטיות שתלמידים יכולים להיות מעורבים בהן, עידוד אזרחות פעילה
  • למידה בגישת MAKE: הזדמנות לחיבור כל תחומי ה-STEM
  • תמונת עתיד: חיבור עם התעשייה, מומחים ואקדמיה
  • חיבור לתוכניות לימודים במקצועות ה-STEM
  • מודולריות ואפשרות להתאמה
  • חיבור ליעדי ה-SDG 

פלטפורמת ניווט מקוון שתנגיש את התוכן והמשאבים בצורה ידידותית ואינטראקטיבית

כלי הערכה במתודולוגיית Proof of Concept

 MOOC (Massive Open Online Course) להכשרת מורים להפעלת התוכנית וקיום תחרות למורים

10 מִרכזות (Hubs) שיפעלו בעשר מדינות שונות עם בתי ספר, מורים ומורות, אנשי חינוך מדעי לא פורמלי, קובעי מדיניות, חוקרים וחוקרות ונציגי חברות

למיזם שישה שותפים - מוזיאונים ומרכזי מדע ומרכזי מחקר ופיתוח מישראל, הולנד, פולין, בריטניה, בלגיה וארה"ב - ושישה משתתפים כצד שלישי מהונגריה, שבדיה, פורטוגל, יוון, ספרד ורומניה.

 

* Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation (H2020-SwafS-2019) under the grant agreement No. 872106