מדע ומגדר

מחקרים מראים שיש קשר ישיר בין החינוך לצמצום פערים מגדריים ומתן שוויון בהזדמנויות לשני המינים לבין צמיחה כלכלית. בעשורים האחרונים החלו מדינות וארגונים בינלאומיים לקדם את השוויון המגדרי בעולם, מתוך הבנה והכרה כי שוויון מגדרי יביא למימוש מלוא הפוטנציאל של הנשים והגברים ויתרום לצמיחה כלכלית, חברתית וטכנולוגית הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית.

משרד החינוך, משרד המדע וגופים חינוכיים נוספים, ביניהם מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, פועלים במגוון דרכים לקידום השוויון המגדרי בקרב בני נוער.

המוזיאון שם על סדר יומו לעודד בנות לבחירה בלימודי מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ובאקדמיה לקראת פיתוח קריירה בתחומים אלה.

בשנים האחרונות המוזיאון היה שותף למספר תוכניות בארץ ובעולם ביניהן:

המיזם האירופי TWIST 

(2012-2010) (Towards Women In Science & Technology)

מיזם תלת שנתי של האיחוד האירופי שמטרתו קידום נערות לבחירה במדע וטכנולוגיה. במהלך המיזם פותחו פעילויות חדשות לקהל הרחב ולמערכת החינוך, וכן מוצגים חדשניים שמוצגים במוזיאוני המדע. מטרת כולם היא העלאת המודעות בקרב בני נוער, הוריהם ומוריהם ובקרב הקהל הרחב המבקר במוזיאונים, לגבי החשיבות של ייצוג הולם של נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

במסגרת המיזם, הפיק מוזיאון המדע סרטוני ראיונות עם שש נשים מתחומי המדע והטכנולוגיה.

לרשימת סרטונים בנושא לחצו כאן

המלצות לדרכי הוראה שמעודדות בנות ובנים בתחומי המדע והטכנולוגיה: כאן

פעילויות בנושא מגדר ומדע שניתן להפעילן בהשתלמויות למורים ומורות ובסדנאות בבתי הספר: כאן

 

המיזם האירופי HYPATIA 

(2018-2015)

המיזם נקרא על שמה של מתמטיקאית, פילוסופית ואסטרונומית יוונייה מהמאה הרביעית לספירה. מטרת התוכנית היא לשלב נערים ונערות בגילי 18-13 בלימודי המדע והטכנולוגיה באופן שווה. לשם כך ביקשנו להשפיע על הגישות שנוקטים אנשי מקצוע בתחום החינוך המדעי-טכנולוגי והמסרים שעוברים מההורים, כך שיהיו יותר שוויוניים מבחינה מגדרית. במסגרת המיזם פותחו ערכות כלים עבור מורים ומורות, מנהלי בתי ספר, מוזיאונים, חברות תעשייה וחוקרים באקדמיה להעצמת בעלי העניין השונים ללמד ולהציג את מקצועות המדע והטכנולוגיה באופן שוויוני יותר מבחינה מגדרית, ולהתייחס לחוסר האיזון הקיים במקצועות אלה.

 

ערכות הכלים שפותחו במסגרת המיזם:

כלים עבור מוזיאונים

כלים עבור תעשייה

כלים עבור בתי ספר