כתב התחייבות לסביבה

כמוזיאון מדע פעיל בישראל, אנו מתחייבים להילחם למען הסביבה. כמוסד תרבות שפעילותו מבוססת על ידע מדעי והוא משרת ציבור רחב בישראל, אנחנו נמצאים בעמדה מצוינת ליידע, לחנך ולפעול לעידוד המעורבות של הציבור בנושא.

 

צוות המוזיאון כבר עוסק בדרכים שונות לצמצום הפגיעה בסביבה בעבודתו ומציע מגוון תוכניות בנושאים סביבתיים.** ניסחנו את ההתחייבות הזו מפני שאנו רוצים לעשות יותר!

אנו מביאים בפניכם כתב התחייבות המקדם נושאים סביבתיים, בתוך מתן דוגמה אישית להתנהלות המוזיאון, ותמיכה בצוות העובדים שלנו להעלאת המודעות למצב החירום הסביבתי בקרב הציבור, בדרכים האלה:

 

שילוב פעילויות בנושא שינוי האקלים כחלק מהאסטרטגיה שלנו

נפעל לנקוט פעולות סביבתיות שחודרות לכל תחומי העשייה שלנו.

הנהגה מודעת

נוביל דוגמה אישית. נשאף לפתח וליישם נוהלי רכש בני־קְיָימָה בכל תחומי הפעילות השונים בארגון ובתוכניות החינוכיות שלנו, נפתח ונבצע את הפעילויות שלנו בהתאם לכללי הכלכלה המעגלית.

גישה מעצימה

נתמוך, נעורר השראה ונעצים את הצוותים, הקהלים והקהילות שלנו לפעול לטובת הסביבה וליצירת שינוי.

תקשורת, תקשורת, תקשורת

נעודד יצירת שינויים נוספים על ידי שיתוף בינינו, ועם הקהלים שלנו ועם בעלי העניין שלנו, בהחלטות, בידע, בפיתוחים, בשיפורים ובנהלים בני־הקיימה המיטביים שלנו.

 

ננקוט צעדים מוחשיים ליצירת שינויים חיוביים בחמשת התחומים המתארים את מהפעילויות שלנו:

תוכניות: כל התוכניות, האירועים והתערוכות המתקיימים במוסד שלנו

שותפויות: מערכות היחסים הרשמיות והלא רשמיות שאנו מקיימים עם גופים חיצוניים

אנשים: כל העובדים, המתנדבים והתורמים להפעלת הארגון שלנו

קהלים: המבקרים והאנשים בקהילה שלנו

מקומות: התשתית והחללים הפיזיים שלנו

אנו מכירים בכך שמהלך זה לא יהיה קל, שהוא יאתגר את המודלים העסקיים שלנו, שלא נשיג את המטרות ביום אחד, אך זוהי אחריותנו וזו הדאגה העיקרית שלנו.

הפעילויות שהמוזיאון מציע בתחום שמירה על הסביבה הן:            

מפגשי מדע במוזיאון ובאופן מקוון - לגעת במים לכיתות ג'-ד'; פלסטיק האתגר לתלמידי כיתות ה'-ו'; אוויר סביבנו לתלמידי כיתות ז'.

פרונטירז מדע לצעירים - תרחיש למידה בנושא שינויי אקלים מבוסס על מאמרים מדעים לתלמידי ז'-י' .

Make it Open - תרחישי למידה להוראה בבית הספר ובקהילה: מזרע ועד דשן לתמידי כיתות ג'; עד כמה האוויר סביבנו נקי לתלמידי כיתות ג'-ד'; אנרגייה בכל מקום  לכיתות ה'-ו'; טיפול בפסולת לתלמידי כיתות ו'-ז'; אפס פסולת לתלמידי ז'-ט'; פרלמנט מדעי לנוער ירושלמי  בנושא משבר האקלים לתלמידי כיתות י'.

מעורב ירושלמי - פרויקט מדע אזרחי שעוסק בהלכתיות לתלמידי חט"ב

 

מסמך זה מבוסס על כתב התחייבות שניסח ארגון מוזיאוני ומרכזי המדע של אירופה:

Ecsite Environmental Emergency Action (EEEA)