מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים (להלן: "המוזיאון", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש באתר האינטרנט: https://mada.org.il/# (לרבות אתרי המשנה שלהם, ותכניהם (להלן: "האתר").
המוזיאון הוא מוסד לחינוך לא-פורמלי. המוזיאון מציג את המדע כחלק בלתי נפרד מן התרבות המודרנית ומקשר אותו לתופעות מחיי היומיום באמצעות תערוכות בנושאים שונים עם מוצגים אינטראקטיביים ופעילויות מגוונות. אתר המוזיאון מהווה פלטפורמה להצגת תכנים אודות המוזיאון כמו גם פלטפורמה ללימוד תכנים מדעים שונים. 
1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף על ידי המוזיאון בעת ביקורך באתר ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע זה ייאסף. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל, מספר טלפון, כתובת IP ופרטי קשר אחרים.
2. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתקנון באתר, המפורסמים בכתובת האתר: https://mada.org.il/# ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
3. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, אך יתכן ולא נוכל לספק לך שירותים ללא מידע אישי כאמור. אתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בשימושך באתר, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי, למטרות המפורטות להלן. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה כל שימוש באתר שלנו. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, השירותים ותוכניהם, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
4. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר ובמערכת. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
4.1. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל המוצגת באתר, או כל אמצעי אחר במסגרת האתר ו/או המערכת, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, מספר טלפון, ותוכן הפניה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.
4.2. קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול האתר והמערכת, מעקב אחר תעבורת הגולשים באתר ובמערכת ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.
4.3. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת השירותים, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, לצורכי אבטחת מידע, וכן על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ולשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. עוגיה הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות באתר ובמערכת, שמירת העדפות משתמש ואימות. עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP.
חלק מהעוגיות מופעלות בידי צדדים שלישיים וייתכן כי מידע שייאסף באמצעותן יעבור לאותם צדדים. היכולת של אותם צדדים שלישיים לעשות שימוש במידע, לרבות באופן מזוהה, תלויה בשאלה האם נרשמתם לשירותים של אותם הצדדים והסכמתם לתנאי הפרטיות שלהם. כך למשל, חברת "מטה" יכולה לעשות שימוש בעוגיות שלה על מנת להציג לך פרסומות מותאמות ברשת "פייסבוק" במידה שאפשרת לחברה את היכולת לעשות כן.
רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגיה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.
4.4. נתוני מכשירים ניידים. אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך תפעול. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש באתר ובמערכת, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך ושעה של הבקשה שלך וה- URL המבוקש. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו.
4.5. Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באתר, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאתר. אנו משתמשים במידע המתקבל מGoogle Analytics- על מנת לתחזק ולשפר את האתר ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Google Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן באתר, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא     בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
4.6  Meta Pixel. ה-Meta Pixel הוא כלי שעוזר לעקוב אחר פעולות המשתמשים באתר האינטרנט ומשמש לצורך התאמה של פרסום ברשתות המדיה, לרבות ברשת Facebook ויתר הפלטפורמות שמפעילה Meta. אנו משתמשים במידע המתקבל מהפיסקל על מנת לתחזק ולשפר את האתר. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש בכלי ובין מידע אישי מזהה. עם זאת, ככל שאישרת לMeta לעשות כן, ייתכן כי היא תוכל לזהות אותך ולהשתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלה:  https://www.facebook.com/privacy/policy. באפשרותך למנוע את הקישור הנ"ל על ידי שינוי העדפותייך בפלטפורמות השונות של Meta למשל פה: https://www.facebook.com/off_facebook_activity.
5. אילו מטרות אנו אוספים את המידע אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:
5.1. על מנת לספק לך שירותים.
5.2. לצורך יצירת קשר איתך, לרבות כאשר הנך מתעניין בשירותי המוזיאון.
5.3. על מנת לשפר את האתר, המערכת וביצועי המוזיאון, בהתאם למטרותיו.
5.4. לצורף טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות.
5.5. לצורך אבטחת המידע באתר ובמערכת ועמידה בהוראות הדין.
5.6. לצורך התגוננות בהליכים משפטיים.
5.7. לצורך משלוח עדכונים והודעות בנוגע לשירותים שאנחנו נותנים, ושאליהם נרשמת, לרבות לדוא"ל שלך או באמצעות SMS למכשיר הטלפון שלך.
6. רכישת כרטיסים
אנחנו משתמשים בשירותיה של חברת "SmartTicket" (להלן: "חברת הכרטיסים") לצורך תפעול האתר לרכישת כרטיסים. בהתאם, ככל שתבחר לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, אתה תופנה לאתר חברת הכרטיסים שהינו חיצוני לאתר המוזיאון (https://mada.smarticket.co.il/?_ga=2.214069969.751138409.1669040161-2093896593.1668325277 ). אופן איסוף המידע האישי כפוף למדיניות הפרטיות של חברת הכרטיסים בכתובת (https://www.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA ). המוזיאון דאג להבטיח בהתקשרות עם חברת הכרטיסים שמירה על פרטיותך באופן שעומד בקנה אחד עם הסטנדרט לו דואג המוזיאון ולחוקי הפרטיות התקפים.
7. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו
מלבד האמור לעיל, אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:
7.1. לנותני שירותים מטעמנו, אשר מסייעים למוזיאון בפעילותו, לרבות ספקי שירותי ענן שנשכרו לביצוע שירותים בשם המוזיאון;
7.2. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
7.3. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המוזיאון;
7.4. בכל מקרה שהמוזיאון יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;
7.5. במקרה בו המוזיאון נדרש על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, לרבות אם יתקבל בידי המוזיאון צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת; 
במקרים מסוימים, צדדים שלישיים להם יועבר המידע כאמור בסעיף זה לעיל, יהיו מחוץ לישראל, לרבות בארה"ב. הנך מסכים בזאת כי מידע הנוגע אליך יועבר ויישמר מחוץ לגבולות המדינה, בהתאם להוראות הדין ולשם המטרות שהוצגו לעיל.   
8. אבטחת מידע. המוזיאון מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המוזיאון, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, המוזיאון אינו מתחייב שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור אתנו קשר בכתובת המייל: it@mada.org.il
9. הסרה. תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות דוא״ל, באמצעות לחיצה על קישור הסרה בהתאם לדרישות הדין.
10. פרטיות ילדים. ככלל, המוזיאון אינו מתכוון לאסוף מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 18. ככל שנאסף מידע אישי שכזה (למשל כאשר מפורסמות תמונות ילדים באתר) הדבר כפוף להסכמתו המפורשת של ההורה או האופוטרופוס החוקי של הילד. ככל שתבחר למסור מידע אישי של ילדך (למשל באמצעות שליחת שאלה באתר) הינך עושה זאת על דעתך בלבד ותחשב כמי שהסכים באופן מפורש לאיסוף מידע כאמור. 
11. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וכל התקנות שהותקנו מכוח חוק זה. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת ronybc@mada.org.il
12. דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בירושלים תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן למדיניות פרטיות זו את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
 עודכן לאחרונה:  אפריל 2023.